FAQ's

Nejčastější otázky

Dítě by mělo samostatně chodit aby mohlo používat ruce, nemělo by být kojené a mělo by zvládnout odloučení od rodičů (zkušenost s hlídáním babičkou, tetou atd.) 

Mít obavu jak se mé dítě adaptuje, zda nebude dlouho plakat, a zda to v něm nezanechá trauma je z cela běžná věc. V takto nízkém věku, kdy je společnost nastavená na rodičovskou dovolenou 4 roky a zastává názor, že by dítě do 3 let věku mělo být pouze s maminkou, tak je zcela přirozené, že rodičům pak vznikají pochyby a mají obavy, zda se rozhodli správně. Nemusíte se ale ničeho bát, adaptaci plánujeme vždy individuálně podle dítěte, jeho věku, zralosti a vašich časových možností. Základem všeho je když je rodič v pohodě, je i dítě.

Kompletní denní harmonogram obdrží každý rodič v úvodním emailu. Jesličky mají otevřeno od 7:00 kdy děti by měli nejpozději dorazit do 8:30. Poté jsou aktivity a dopolední program končí v 11:30. Ve 12:00 je oběd a následuje vyzvedávání dětí, které chodí po obědě. Ve 12:30 se děti ukládají do postýlek a ve 14:30 už jsou vzhůru a svačí. od 14:45 je možné vyzvedávat děti po spaní až do 16:30. V čase 14:45 a 16:30 probíhá odpolední program.

Ano! Jesličky mají svojí velikou zahradu. Děti kromě klouzačky, prolejzačky a pískoviště, budou moct zahradničit, sázet, hrát si s vodou, poznávat zvířata a svět kolem nás. Zahrada je plně oplocena a není přístupná veřejnosti.

Důležité informace

Dětské skupiny zajišťují péči o děti již od jednoho roku v kvalitních a přitom cenově dostupných zařízeních.
Dětské skupiny Vám umožní lépe sladit péči o rodinu s pracovními povinnostmi, poskytují péči v menších skupinkách dětí a mohou vycházet vstříc individuálním potřebám dětí. Dětské skupiny fungují na neziskové bázi. 
Za každé dítě navštěvující dětskou skupinu si můžete uplatnit slevu na dani ve výši maximálně minimální mzdy za rok. 
Poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je upraveno zákonem o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a dalšími předpisy. Dětské skupiny eviduje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Podmínkou umístění dítěte v dotované DS je potvrzení o uplatnění (jednoho z) rodičů na trhu práce a potvrzení od lékaře o absolvování povinných očkování. 

Pokud je vaše dítě starší dvou let, není žádné omezení pro docházku dítěte do předškolního zařízení. Váš rodičovský příspěvek tím není dotčen.
Je-li dítě mladší dvou let, musíte pro přiznání rodičovského příspěvku splnit podmínku celodenní osobní péče. Ta se považuje za splněnou (
ve znění § 31 odst. 3 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb.) pokud zdravé dítě, které nedosáhlo 2 let věku, navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 92 hodin v kalendářním měsíci. Tento zákon by se měl ale během letošního roku zrušit, návrh leží ve sněmovně. 

Na začátku poskytování péče o dítě spolu uzavřeme smlouvu na dobu neurčitou. Můžete jí kdykoliv vypovědět, nejste vázáni výpovědní dobou. 

Jak to u nás vypadá?

Podívejte se jak to u nás vypadá a přijďte nás navštívit.